ความหมายสี สามารถบ่งบอกอะไรได้บ้าง?

ความหมายของสี แต่ละประเภทสามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง ความรู้สึกและอารมณ์ของเราทุกคนที่ถูกถ่ายทอดออกมา หรือเกี่ยวข้องกับโชคชะตาวันนี้ใส่สีอะไรเฮง ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายแตกต่างกันออกไป …

Continue reading