เตรียมตัวก่อนไปแข่งขันมวยตู้

เตรียมตัวก่อนไปแข่งขันมวยตู้

ถ้านักมวยเอาจริงมากกว่าทุกครั้งทำให้เกิดอารมณ์ เกิดการเล่นที่รุนแรง ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทและทำผิด กติกาบ่อยครั้ง ทำให้เสียเปรียบในการเล่นมากยิ่งขึ้น การไปแข่งขันต่างแดน ต่างถิ่น ต่างจังหวัดหรือไปแข่งขันในต่างประเทศ จะต้องมีการเตรียมตัวในด้านการเดินทาง อาหารและน้ำดื่ม ตลอดจนแผนการฝึกซ้อมขณะที่พักอยู่ในต่างแดน

ถ้าเป็นการแข่งขันครั้งเดียวก็คงจะเตรียมการไม่มากนัก ถ้าเป็นการแข่งขันหลายครั้งและไปอยู่นานเรื่องที่พักก็จะต้องให้สะดวกสบายและให้นักมวยตู้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเวลากลางคืนจะต้องให้นักมวยตู้นอนหลับสบาย ไม่ใช่สถานที่ที่มีเสียงดังรบกวนหรือร้อนเกินไป หนาวเกินไป โค้ชและผู้ควบคุมจะต้องลูแลในเรื่องนี้ให้เรียบร้อย เพราะถ้านักมวยตู้ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้ว ก็จะไม่มีแรงและทำให้ความสามารถลดน้อยลงไป อาหารก็จะต้องสะอาด และเป็นอาหารที่ไม่มีรสจัดและไม่คุ้นเคย น้ำดื่มจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด

การเดินทางไปแข่งขันจะต้องเดินทางล่วงหน้า เพื่อให้ได้พักผ่อนและเตรียมตัวลงสนามได้อย่างเพียงพอ ถ้าเดินทางไปแข่งขันต่างจังหวัดควรจะไปถึงที่พักก่อนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงให้ได้พักเหนื่อยจากการเดินทาง ให้มีเวลานั่งพักและอบอุ่นร่างกาย ถ้าเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศ ถ้าเป็นไปได้ควรจะเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ได้คุ้นเคยกับสภาพอากาศสภาพสนามการปรับตัวในการพักผ่อนหลับนอน การฝึกซ้อม การให้นักมวยตู้ไปชมสถานที่ต่าง ๆหรือพักผ่อน แต่ว่าไม่ควรจะพาไปในขณะที่การแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้น