เครื่องดื่มเกลือแร่กับนักมวยตู้

เครื่องดื่มเกลือแร่กับนักมวยตู้

เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อมีการออกกำลังกายหรือแข่งมวยตู้สารอาหารที่จำเป็นที่สุดก็คือน้ำนั้นเอง ร่างกายประกอบด้วยนำ 60% โดยจะอยู่ในเซลล์เป็นส่วนใหญ่ น้ำช่วยในการขนส่งสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆของร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เนื่องจากการออกกำลังกายทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

การขับเหงื่อจะมีปริมาณน้ำสูงถึง 99%ที่เหลือเพียง 1% จะเป็นเกลือแร่โซเดียมคลอไรด์เป็นส่วน ใหญ่และมีโปรแตสเซียม แมกนิเชี้ยม โปรตีน เหล็ก สังกะสีบางเล็กน้อย ส่วนการชดเชยเกลือแร่นั้น เนื่องจากปริมาณค่อนข้างน้อย จึงไม่จำเป็นมาก นักที่จะต้องชดเชยขณะที่กำลังแข่งมวยตู้หรือขณะที่มีการแข่งขัน การบริโภคอาหารดามปกติก็จะเป็นการชดเชยเกลือแร่โซเดียมคลอไรด์ การบริโภคผลไม่ที่มีอยู่ทั่วไป เช่น กล้วย ส้ม จะเป็นการเสริมโปแตสเซียม และเมื่อพิจารณาถึงเครื่องดื่มเกลือแร่จะเห็นว่า ส่วนประกอบจะเป็นน้ำตาลกลูโคส 4-8% และมีโซเดียม โปแตสเซียมคลอไรด์ ปริมาณน้ำตามดังกล่าวจะขัดขวางการดูดซึมของน้ำในลำไส้ ทำให้การชดเชยน้ำเป็นไปได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณโซเดียมในเหงื่อจะต่ำกว่าที่มีในกระแสเลือด การเสียเหงื่อก็เท่ากับเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณโซเดียมในเลือด จึงไม่จำเป็นต้องบริโภคเกลือเป็นการชดเชยแต่อย่างใด

นักมวยตู้มีความต้องการอาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้พลังงานหรือที่แข่งขัน เนื่องจากความต้องการพลังงานจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และระดับการใช้พลังงาน ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นก็มาจากอาหาร 5 หมู่ที่ให้สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน เป็นสัดส่วน 55  15  30